Oferta edukacyjna - Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie

Article heading icon

Oferta szkoły

Pierwsza strona folderka promocyjnego szkoły z logotypem, opisem co nas wyróżnia oraz wesołymi dziećmi i zachęceniem do dołączenia do uczniów szkoły

 

Druga strona folderka promocyjnego szkoły z wypisanymi sukcesami jakie uzyskali nasi uczniowie oraz zdjęciami różnych form aktywności edukacyjno - społecznych, które są w szkole realizowane

 

Oferta zajęć rozwijających pasje i kreatywność

 

Są to zajęcia rozwijające kreatywność z informatyki prowadzone z wykorzystaniem zestawów Abilix Krypton 8. Zajęcia są realizowane jako dodatkowe dla uczniów z klas 2, 3 i 5. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, a radość i pasja z jaką dzieci konstruują kolejne roboty utwierdza w przekonaniu, że zasadna była inwestycja w zakup wysokiej klasy sprzętu, na którym pracujemy. Zajęcia są prowadzone w formie cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań realizowanych w 8-osobowych grupach. Każda grupa realizuje od sześciu do dziewięciu takich spotkań. Zajęcia prowadzi p. Arkadiusz Majewski.

 

 

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30- 17.00.

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, pomoc w nauce, zapewnienie warunków do rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Uczniowie uczęszczający do świetlicy biorą udział w zajęciach plastycznych, czytelniczych, muzyczno-ruchowych oraz swobodnych zabawach i grach stolikowych zgodnie z zainteresowaniami. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów, programów czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz muzyczno-ruchowym. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych jak również na stronie internetowej szkoły, natomiast zajęcia muzyczno-ruchowe prezentujemy w poniższym filmie.

W imieniu wychowawców świetlicy-Magdalena Kukier.

 

 

Inspiracją do podjęcia działań w celu wprowadzenia zajęć tanecznych było umożliwienie uczniom realizowania pasji, rozwijania własnych zainteresowań, wyobraźni i kreatywności, przezwyciężania nieśmiałości, kształtowania poczucia własnej wartości, a także podnoszenia wiedzy i umiejętności z dziedziny tańca.

Program jest skierowany dla uczniów klas od „0”- 3 oraz 4-8. Zajęcia odbywają się w sali tanecznej, gdzie uczniowie obcują z muzyką, ruchem i tańcem. Wyrabiają w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność poruszania się. Rozwijają koordynację ruchową, równowagę oraz kształcą świadomość własnego ciała.

Zabawowa forma działalności tanecznej sprzyja odprężeniu psychicznemu, dzieci wyzbywają się kompleksów, zahamowań , otwierają się na świat, są spontaniczne i bardzo często odnajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej.

Program ten pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania tańcem oraz podnosi poziom jakości pracy szkoły w tym zakresie.

Utworzone zespoły taneczne „LUCKY STARS” i „CONTRA” prezentują swoje umiejętności na różnego rodzaju uroczystościach szkolnych:

Rozpoczęcie roku szkolnego,
Dzień Otwarty,
Bal Andrzejkowy,
Dzień Dziecka,
Dzień Przedszkolaka,
Dzień Sportu,
Zakończenie roku szkolnego

oraz na turniejach tańca :

Międzyszkolny Przegląd Tańca „Talenty”-2x II miejsce 2013-2014r,
Turniej Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Miasta Lubartów- I miejsce w kat. formacja tańca towarzyskiego 2016r,
Konfrontacje Taneczne- II i III miejsce 2015-2016r,
Wojewódzki Turniej Zespołów Tanecznych o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego – I miejsce 2017r,

a także czynny udział podczas Charytatywnych Maratonów Zumba Fitness 2014-2015r oraz pokazy na meczach koszykówki AZS UMCS Pszczółki na hali MOSiR w Lublinie.

Prowadząca p. Agnieszka Bartkow-Lewandowska.

 

Historia dziewczęcych klas profilowanych sięga 2014 roku. Wtedy utworzona została klasa żeńska o profilu koszykówki złożona z kończących właśnie naukę uczennic klas III. Od samego początku dziewczęta bardzo ciężko pracowały na treningach szkolnych łącząc je z nauką na wysokim poziomie. Patronat nad naszą drużyną objął Klub AZS UMCS Lublin wpisując wszystkie trenujące dziewczyny w poczet zawodniczek wielkiej koszykarskiej rodziny. Bardzo częstym elementem są wspólne treningi z zawodniczkami ekstraligowej drużyny AZS UMCS Pszczółka Lublin, a my jako drużyna wspólnie uczestniczymy w meczach starszych koleżanek. Od początku drużyna odnosiła duże sukcesy sportowe w Lublinie, będąc wielokrotnie mistrzem miasta Lublin na każdym poziomie klasowym. Pasja i sukcesy dziewcząt trwają do dziś…

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia sportowe z koszykówki dziewcząt prowadzone są na poziomie klas IV – V (16 dziewcząt prowadząca p. Olena Proshchenko), a na poziomie klas VI – VIII w ramach programu Ministerstwa Sportu- Koszykarskie Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży-również 16 zawodniczek prowadzonych przez trenerów p. Sławomira Deptę oraz p. Pawła Danielczuka (zajęcia z lekkiej atletyki). Zajęcia dla grupy młodszej odbywają się trzy razy w tygodniu, grupa starsza KOSSM trenuje w systemie zajęć porannych ( 3) i zajęć popołudniowych ( 3 ).

Dziewczyny odnoszą sukcesy na poziomie miasta Lublin, województwa lubelskiego, a Laura Poleszak z kl. 7a została powołana do kadry Polski.

 

 

Podążamy za dziećmi, dajemy im przestrzeń i jesteśmy dla nich, aby one mogły być sobą. Zaangażowanie i chęć udziału w lekcjach to w naszych klasach najmocniejszy punkt programu. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, ponieważ pozwalamy im mówić i działać, dając im przestrzeń do uczenia się. Najpierw ćwiczymy powoli. Z czasem, gdy nabierają potrzebnych umiejętności i kompetencji, jest coraz łatwiej i tym samym szybciej. Najbardziej zależy nam na jakości, a nie na ilości. Najważniejszymi kompetencjami jakie chcemy kształtować u naszych uczniów są współpraca, samodzielność i odpowiedzialność. Kroczek po kroczku, tak jak z matematyką, czytaniem czy pisaniem - dojdziemy do wprawy, bo wiemy, że możemy na siebie liczyć.

Dorota Sękowska, wychowawczyni.