Organy i kadra szkoły - Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie

Article heading icon

Organy i kadra szkoły

Dyrekcja Naszej Szkoły

Szkołą zarządza dyrektor, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektor Szkoły. Do jego zadań należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

Od roku 1991 funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, a więc Szkoły Podstawowej nr 45 i XIV Liceum Ogólnokształcącego, sprawuje pan mgr Wojciech Kalicki.

kontakt: wojciech.kalicki@zso1.lublin.eu

Wojciech Kaslicki dyrektor ZSO1

Funkcję wicedyrektora sprawuje pan mgr Marek Czech.

kontakt: marek.czech@zso1.lublin.eu
Rada Rodziców

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły. Informacje i aktualności znajdują się w z zakładce Rodzice - Rada Rodziców - Kadra szkoły.

Kadra naszej Szkoły liczy 69 osób, w tym 49 nauczycieli i 20 pracowników pionu administracyjnego i obsługi.

kadra sp45

Grono pedagogiczne

DYREKCJA

p. dyrektor Wojciech Kalicki
p. wicedyrektor Marek Czech

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

p. Małgorzata Białocha
p. Hanna Borawska
p. Barbara Jabłońska – Łomott
p. Elżbieta Kostrzewska
p. Beata Skawińska - Migacz
p. Dorota Sękowska

NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

p. Ewa Cydejko
p. Ewa Goljan
p. Bożena Malec

NAUCZYCIELE JĘYZKA ANGIELSKIEGO

p. Anna Moroziewicz
p. Marcin Sadowski
p. Aleksandra Wons - Łukasik

NAUCZYCIEL JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

p. Aleksandra Łoncka-Winiarczyk

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

p. Renata Wzorek

NAUCZYCIELE MATEMATYKI

p. Anna Korzec
p. Arkadiusz Majewski
p. Violetta Sobczyk
p. Grażyna Zwolińska – Domań

NAUCZYCIEL HISTORII

p. dyr. Marek Czech
p. Jan Kurowiak
p. Robert Struski

NAUCZYCIELE PRZYRODY

p. Ewa Tomanek

NAUCZYCIELE BIOLOGII

p. Ewa Tomanek

NAUCZYCIEL CHEMII

p. Emilia Bożek

NAUCZYCIEL FIZYKI

p. Małgorzata Żak

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

p. Bartłomiej Grzechnik

NAUCZYCIELE INFORMATYKI

p. Arkadiusz Majewski
p. Małgorzata Czajka

NAUCZYCIEL TECHNIKI

p. Barbara Hermanowska

NAUCZYCIEL PLASTYKI

p. Monika Mirońska-Galińska

NAUCZYCIEL MUZYKI

p. Danuta Bazylewicz

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

p. Agnieszka Bartkow-Lewandowska
p. Sławomir Depta
p. Mirosław Lepieszko

NAUCZYCIELE RELIGII

s. Natalia Ostrowska
ks. Maciej Rutkowicz

NAUCZYCIELE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

p. Robert Struski

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

p. Łukasz Maciąg

ŚWIETLICA

p. Agnieszka Bartkow - Lewandowska
p. Grażyna Kośmiej
p. Elżbieta Rybaczek
p. Aleksandra Wons-Łukasik
p. Magdalena Kukier
p. Danuta Gromczyńska
p. Emilia Bożek
p. Monika Mirońska-Galińska

LOGOPEDIA

p. Joanna Jeremicz-Łazuka

BIBLIOTEKA

p. Liliana Kwiecińska - Urbaniak
p. Mariola Koc
p. Andrzej Zegzdryn

EDUKACJA TANECZNA

p. Agnieszka Bartkow - Lewandowska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

p. Beata Mełgieś

NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

p. Beata Mełgieś
p. Wioleta Ciupak

REWALIDACJA

p. Beata Mełgieś
p. Dorota Sikorska

DORADZTWO ZAWODOWE

p. Arkadiusz Majewski

PEDAGOG SZKOLNY

p. Katarzyna Wilk

PEDAGOG SPECJALNY

p. Katarzyna Wilk

PSYCHOLOG

p. Adrianna Prasał